Deze morgen !

Al enkele dagen hoorden we het kenmerkende toc toc toc van vogels die in de bomen naar voedsel zochten!

Vanmorgen hebben we ze kunnen observeren! Twee schitterende grote bonte spechten kwamen vast en zeker een koppeltje eten op de vensterbank.

Heerlijk ! De camping is een echt toevluchtsoord voor onze vrienden, de vogels, we kunnen er balletten zien van blauwe of koolmezen, mooie boomklevers of vinken,…

In de rivier zijn veel eenden aanwezig, waaronder een mandarijn, vaak vergezeld van aalscholvers, een paar reigers en soms de aanwezigheid van prachtige grote zilverreigers, witte reigers genaamd!

We zullen blij zijn als je vogels ziet om je hun namen te geven.

Isabelle en Régis